Blackstone Buys Industrial Portfolio Near Miami Airport for $56M - Miami Airport Warehouses