Boston Developer Buys Miami-Dade Warehouse For $26M