DiGiacomo Group Negotiates Sale Of Doral Warehouse To Badia Spices - Miami Airport Warehouses