Easton Adds Miami-Dade Warehouse To Industrial Portfolio - Miami Airport Warehouses