TA Realty Sells Warehouse Portfolio - Miami Airport Warehouses