Venezuelan Food Mogul Nabs Miami Warehouse For $8M - Miami Airport Warehouses